Dr T Medical Tips الــرئــيــســيــة

جـــمـــيـــع الـــحـــلـــقـــات
 • Facial Care Tips 27 Aug 2013

  27 آب 2013

 • Anesthesia 26 Aug 2013

  26 آب 2013

 • Skin whitening 25 Aug 2013

  25 آب 2013

 • 23 Aug 2013

  23 آب 2013

 • Tracking Ovulation 22 Aug 2013

  22 آب 2013

 • Flu

  21 آب 2013

 • Plastic Surgery For Moms

  20 آب 2013

 • Babies Learn language

  19 آب 2013

 • Pregnancy Test

  18 آب 2013

 • Summer Tips - 17 Aug 2013

  17 آب 2013

 • Losing weight after pregnancy

  15 آب 2013

 • Breast Cancer And Silicone Implants 14 Aug 2013

  14 آب 2013

 • Exercise During Pregnancy 13 Aug 2013

  13 آب 2013

 • Liquid Facelift 12 Aug 2013

  12 آب 2013

 • Diabetes 11 Aug 2013

  11 آب 2013

 • Jaundice - 10 Aug 2013

  10 آب 2013

 • Baby First Walk

  09 آب 2013

 • Fractional Laser - 08 Aug 2013

  08 آب 2013

 • Newborn Otitis 07 Aug 2013

  07 آب 2013

 • Chin 06 Aug 2013

  06 آب 2013

 • Glaucoma 05 Aug 2013

  05 آب 2013

 • Allopecia 04 Aug 2013

  04 آب 2013

 • Newborn Tips - 03 Aug 2013

  03 آب 2013

 • Leg Lengthening - 02 Aug 2013

  02 آب 2013

 • Mini Facelift 01 Aug 2013

  01 آب 2013

 • Lifting Thighs 31 Jul 2013

  31 تموز 2013

 • Urinary Tract Infection - 30 Jul 2013

  30 تموز 2013

 • Psoriasis - 29 Jul 2013

  29 تموز 2013

 • Arm Lift 28 Jul 2013

  28 تموز 2013

 • Blepharoplasty 27 Jul 2013

  27 تموز 2013

 • Liver Cirrhosis - 26 Jul 2013

  26 تموز 2013

 • Fillers - 25 Jul 2013

  25 تموز 2013

 • Stretch Marks - 24 Jul 2013

  24 تموز 2013

 • Gastric Acid Reflux 23 Jul 2013

  23 تموز 2013

 • Alzheimer s disease 22 Jul 2013

  22 تموز 2013

 • Cleft Lip 21 Jul 2013

  21 تموز 2013

 • Lipo Laser - 20 Jul 2013

  20 تموز 2013

 • Dimple - 19 Jul 2013

  19 تموز 2013

 • Arthrose 18 Jul 2013

  18 تموز 2013

 • MRI - CT Scan 17 Jul 2013

  17 تموز 2013

 • Hallux Valgus 16 Jul 2013

  16 تموز 2013

 • Eyebrow Lift 15 Jul 2013

  15 تموز 2013

 • Knee Replacement 14 Jul 2013

  14 تموز 2013

 • Leukemia - 13 Jul 2013

  13 تموز 2013

 • Corona Virus 12 Jul 2013

  12 تموز 2013

 • Insulin 11 Jul 2013

  11 تموز 2013

 • Scoliosis - 10 Jul 2013

  10 تموز 2013

 • Thyroid 08 Jul 2013

  08 تموز 2013

 • Cardiac Valve 7 Jul 2013

  07 تموز 2013

 • Hiccups - 06 Jul 2013

  06 تموز 2013

 • Sweating Hyperhydrosis

  05 تموز 2013

 • Microbes 04 Jul 2013

  04 تموز 2013

 • Ginecomasty 03 Jul 2013

  03 تموز 2013

 • Face Lift 02 Jul 2013

  02 تموز 2013

 • Athma Attack 01 Jul 2013

  01 تموز 2013

 • Menopause 30 Jun 2013

  30 حزيران 2013

 • Dental Abscess - 29 Jun 2013

  29 حزيران 2013

 • Tachycardia

  28 حزيران 2013

 • Tachycardia - 27 Jun 2013

  27 حزيران 2013

 • Hernial Disc - 26 Jun 2013

  26 حزيران 2013

 • Mastopexy 24 Jun 2013

  24 حزيران 2013

 • Anemia - 23 Jun 2013

  23 حزيران 2013

 • Botox - 21 Jun 2013

  21 حزيران 2013

 • Why Do We Cough ? - 20 Jun 2013

  20 حزيران 2013

 • Multiple Scelerosis or MS 19 Jun 2013

  19 حزيران 2013

 • Eye 18 Jun 2013

  18 حزيران 2013

 • Kidney Transplantation 17 Jun 2013

  17 حزيران 2013

 • Schizophrenia 14 Jun 2013

  14 حزيران 2013

 • Sinusitis - 13 Jun 2013

  13 حزيران 2013

 • Otoplasty - 12 Jun 2013

  12 حزيران 2013

 • Bronchitis - 11 Jun 2013

  11 حزيران 2013

 • Blepharoplasty - 10 Jun 2013

  10 حزيران 2013

 • Cellulite 09 Jun 2013

  09 حزيران 2013

 • Tummy Tuck 08 Jun 2013

  08 حزيران 2013

 • Robotic Surgery 07 Jun 2013

  07 حزيران 2013

 • Blood Pressure 6 Jun 2013

  06 حزيران 2013

 • Renal Stones 5 jun 2013

  05 حزيران 2013

 • Migraine 4 Jun 2013

  04 حزيران 2013

 • Plastic Surgeon

  03 حزيران 2013

 • Cholesterol

  01 حزيران 2013

 • Diarrhea

  30 أيار 2013

 • Rhinoplasty

  29 أيار 2013

 • Otitis

  28 أيار 2013

 • Conjunctivitis

  27 أيار 2013

 • Breast Cancer

  25 أيار 2013

 • But Augmentation

  24 أيار 2013

 • Lips

  23 أيار 2013

 • Gallbladder

  22 أيار 2013

 • Heart Attack

  21 أيار 2013

 • PRP

  20 أيار 2013

 • Sleeve Gastrectomy

  18 أيار 2013

 • Breast Augmentation

  17 أيار 2013

 • Acne

  16 أيار 2013

 • Aspirin

  15 أيار 2013

 • Stem Cells

  14 أيار 2013

 • Spider Veins

  13 أيار 2013

 • Cholesterol

  31 أيار 2013

خلـــف الكـــوالـــيـــس
 • {{item.name}}

  {{item.description}}

  {{item.episode}} {{item.season}} {{item.date | limitTo :6:0}}